.המחיר לשורה נע בין 1.30 ו-1.50 אירו 

.המחיר נקבע בהתאם למידת הקושי ולדחיפות העבודה

.מתקבלות עבודות החל מ-30 אירו

english deutsch hebrew